Badem Üretimi Neden Önemli?

Badem Anadolu’nun en eski meyve türlerinden birisidir. Yetersiz üretimden dolayı badem meyvesi, iç piyasaya yetmemektedir. Türkiye Dünya’da ihracat yapan en büyük 4. Üreticidir ancak 1. Olan Amerika ile rakamlar kıyaslandığında ciddi farklar göze çarpmaktadır(Ülkemizde ağaç başına ortalama badem verimi yıllara göre 11 ile 17 kilogram, ıslah edilmemiş yerli bademlerde beş ile 10 kilogram arasında değişirken, Amerikan bademinde verim 50 kilograma kadar çıkmaktadır.). Hem iç hem de dış piyasadaki bu yetersizliğin başlıca sebepleri ise verimsiz üretim, tarım teknolojilerinin yeterince yaygınlaşmaması ve çiftçilerin üretimi hala geleneksel yöntemlerle yapmasıdır.

Dünya Bankası rakamlarına göre gıda fiyatları son 3 yılda %83 oranında artmıştır. Çünkü dünya nüfusu hızla artmakta ve beslenme alışkanlıkları değişmektedir. Kişi başına düşen ekilebilir alanların azalması (TZOB Genel başkanı Bayraktar: “1995-2013 döneminde toplam tarım alanları %11,3 azaldığını”belirtti.) birim alandan daha fazla üretim için çareler aranmaktadır. Artan talepleri karşılamak amacıyla gübrenin kullanımı giderek artmakta ve artan petrol ve enerji fiyatları gübrenin maliyetini yükseltmektedir. Tüm bu nedenleri topladığımızda çiftçi doğal olarak maliyetlerin daha az olduğu ürünlere yönelmektedir. Bu ürünlerin en önemlilerinden biri bademdir.

Bademin tarımdaki yerine ve piyasadaki durumuna bakıldığında, iyi gelir getirmesi ve ihracatta büyük potansiyel taşıması nedeni ile badem, iyi bir yatırım fırsatı sunmaktadır. TreeT, tüm bu sebeplerden ötürü ilk projesinde badem üzerine odaklanmış ve üretimi bu alanda yapmaya karar vermiştir.