Tarım Teknolojilerinin Geleceği

Birleşmiş Milletlerin sunduğu raporlardaki projeksiyonların ortalama tahminine göre dünya nüfusu 2050’de 9 milyara ulaşacak.

2050 yılına kadar 9 milyar insanın beslenmesi için küresel gıda üretiminin yüzde 70 oranında artması gerekiyor.

Bu veriler de yüksek oranda verimliliğin artmasını, atıkların azaltılmasının ve yeni teknolojilerin araştırılıp kullanılmasının önemini ortaya koyuyor.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaygın mekanizasyona uğramış olan ülke genelindeki çiftliklerin sayısı azalırken, tek tek çiftliklerin ortalama büyüklüğü, özellikle traktörlerin hayvan gücünü değiştirmesinden dolayı artmıştır

Gelecekteki tarım ve gıda üretimini tümden değiştirmeye yönelik teknolojiler, hassas analizleri içerir. Traktörlerin ve diğer teknolojilerin geçmişte çiftliklerde verimlilik yarattığı gibi, hassas analitik çalışmalar da tarımsal verimliliği artırmak için çok önemli olacak.

Hassas analiz raporlarının anlaşılır şekilde düzenlenmesi ve kullanıcıya sunulması noktasının yaratıcı girişimleri ortaya çıkaracağını öngörüyoruz.

Verimliliğin artmasını sağlayacak çalışmaların yanı sıra atıkların azaltılmasını sağlamak da bir o kadar önemli olmalı.

Her yıl dünyada insan tüketimi için üretilen 1,3 milyar ton gıdanın yaklaşık 1/3’ü boşa harcanıyor.

Yıllık gıda kaybı ve atık miktarı sanayileşmiş ülkelerde yaklaşık 680 milyar dolar, gelişmekte olan ülkelerde ise 310 milyar dolar düzeyinde.

Boşa harcanan ve kaybedilen yiyeceklerin yalnızca dörtte biri kurtarılacak olsa bile, dünyadaki 870 milyon aç insanı beslemek için yeterli olacak.

Tarım Teknolojileri daha iyi malzemeler tedarik etmemize, bu bileşenleri daha verimli ve daha az israfla kullanmamıza ve daha düşük bir maliyetle daha fazla insanı beslenmemize izin verebilir. Bununla birlikte milyarlarca dolar kazandırabilir.

Tarım teknolojileri  gelecekteki tarım, gıda üretimini tümden değiştirecek ve çok daha az atıkla daha verimli üretimin gerçekleşmesini sağlayacak.

Bu teknolojileri geliştirecek olan gelecek nesillerin; bilim ve teknoloji ile iç içe büyümesini, eğitim sistemlerinin bunu destekleyecek altyapıda gelişmesini gönülden arzuluyoruz. Bu vizyonu devam ettirecek ve sürdürülebilir kılacak dönüşümün buradan başlanarak sağlanacağına inanıyoruz.

 

Kaynaklar

1.Digital Agriculture 2016 report by Goldman Sachs

2.https://blog.dynamo.vc/agritech-an-opportunity-to-make-billions-of-6c190391040

3.https://medium.com/@jessietowns/what-transformative-technologies-will-shape-the-future-of-agriculture-12fc78e105fc

4. UN Projections of human population growth