İş Ortaklarımız

Boğaziçi Üniversitesi – Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu

Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu, Türkiye tarım ve gıda sektörünün inovasyon yeteneklerini geliştirecek, tarım sektörünün teknoloji entegrasyonunu ve dijital dönüşümünü destekleyecek, ulusal ve küresel tarım ve gıda pazarlarında rekabet gücünü yükseltecek bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Dünya genelinde, verimlilik ve pazar baskısı ile karşı karşıya kalan “yeni tarım ve gıda sektörleri,” rekabet güçlerini kaybetmemek ve yenilik kapasitelerini artırmak için yeni araçlara ihtiyaç duymaktadırlar.

Bu amaçla yola çıkan Platform, Türkiye tarım ve gıda sektörlerinde değer zinciri boyunca birbirleriyle ilişkili faaliyetler gösteren üreticiler ve üretici birlikleri, tarımsal işletmeler, STK’lar, finans kurumları, lojistik firmaları, danışmanlık şirketleri, bilgi ve iletişim teknolojisi alanında çalışan firmalar, üniversiteler, araştırma kurumları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve sektöre hizmet veren diğer kurumlara yönelik ortak hareketi teşvik etme ve geliştirme amacına hizmet etmektedir.

Bahsi geçen ve her biri kendi alanında uzmanlaşmış kurumlar arasındaki dikey ve yatay bağlantıları teşvik etmek, aralarındaki ilişkileri desteklemek ve yeni kurumların sektöre girmesini kolaylaştırmak, Platform’un temel hedeflerindendir. Platform, daha yüksek verimliliği ve piyasa odaklı ve daha katma değerli üretimi hedeflediği için, büyük ölçekli işletmelerin yanı sıra üretici birlikleri açısından da çok önemlidir. Platform, sadece bahsi geçen amaçlara yönelik verimliliği ve etkinliği artırmaya değil, en az bu hedefler kadar önemli olan ve gün geçtikçe de daha önemli hale gelmekte olan tüketici talebi odaklı üretime ve bu üretimin ekolojik ve sürdürülebilir olarak gerçekleştirilmesine de değer katmaktadır. Sonuçta, değer zincirinde yer alan paydaşların sadece yerel değil aynı zamanda rekabetin yoğun yaşandığı küresel tarımsal değer zincirinde de başarılı olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Intellectual Ventures

7 milyar dolar ile dünyanın en büyük patent fonu olan Intellectual Ventures etkili buluşlar yaratan, inkübe eden ve pazarlayan global bir buluş ve yatırım şirketidir. Tutkulu mucit ve teknoloji lideri Nathan Myhrvold tarafından yönetilen Intellectual Ventures, sanayileri dönüştürme gücüne sahip bir düzineden fazla şirket yarattı. Dünyanın en iyi mucitleriyle birlikte; gelişmiş ve gelişmekte olan dünyaya hizmet etmek ve inovasyonu ileri götürmek için  çalışıyor.

BUBA, 7 milyar Dolar’lık portföy büyüklüğüyle dünyanın en büyük patent yatırım fonu olan Intellectual Ventures’ın Türkiye temsilcisidir.

BUBA, temsilcisi olduğu Intellectual Ventures ile, Türkiye’deki şirketlerin patent portföylerinin zenginleşmesi ve şirketlerin sahip oldukları patentlerin yurtdışı pazarlara açılması konularında işbirliği yapmaktadır.

Doktar

Doktar, çiftçilere ve şirketlere sayısallaştırma çözümleri sunan bir Tarım Teknolojileri şirketidir. Bağlantılı oldukları tarım ürünleri ve hizmetleri, çeşitli kaynaklardan (alanlardaki veya ekipmandaki IoT cihazları, yerel hava durumu tahminleri, uydu görüntüleri, toprak analizleri …) toplanan verilere makine öğrenme algoritmaları ve fenolojik gelişim modelleri uygulayarak verimi optimize eder ve girdi maliyetini en aza indirir.

Tarımda dijital teknolojilerin ve büyük verinin kullanılması ile bitkisel gelişimi simule etmek, en uygun bitki besleme, zararlı koruma ve sulama kararlarını vermek mümkün olmaktadır. Bu sayede zirai verim bir-kaç kata kadar artabilmekte, birim yatırımdan elde edilen gelir yükselmektedir.

 Dijital tarım teknolojileri ve servisleri konusunda Türkiye’nin lider şirketi Doktar sahadan nesnelerin internetine bağlı sensörlerle, uydudan ve diğer kaynaklardan tarımsal verinin toplanabilmesi için çözümler sunar; bunların zirai aksiyona dönüşebilmesi için makine öğrenmesi destekli uygulamalar üretir.

 Türkiye ve Dünya’da Bayer, Monsanto, Türk Traktör, Denizbank, Turkcell gibi birçok öncü şirket dijital zirai teknolojiler konusunda Doktar hizmetlerinden faydalanmaktadır.

 TreeT bünyesinde yapılan yatırımlarda Doktar şu konularda destek verecektir.

  • Yeni teknoloji ve uygulamaların denenmesi test edilmesi, başarıların yaygınlaştırılması
  • TreeT bünyesinde bahçelerde sensor istasyonları, uydudan takip gibi teknolojilerin kullanılması bu doğrultuda zirai önerilerin geliştirilmesi
  • Yatırımcılara yönelik gerçekleşen zirai ve meteorolojik hadiseler, riskler, ürün fiyat beklentileri konularında bilgilendirme raporlarının üretilmesi.